WTZi erkend

Individuele begeleiding voor Wajongers

Jong volwassenen met een Wajong-uitkering kunnen bij IkZijnWij terecht voor individuele begeleiding. Met onze begeleiding willen wij Wajongers helpen om te participeren in de samenleving. Per cliënt kijken we wat haalbaar is en welke stappen daarvoor nodig zijn.

IkZijnWij kan Wajongers helpen in het aanbrengen van een dagstructuur. Voor de een betekent dit structuur terwijl hij of zij overdags thuis is. Voor de ander begeleiding naar vrijwilligerswerk, dagbesteding of betaald werk. In dat traject zoeken we naar een daginvulling die goed aansluit bij de wensen en capaciteiten van onze cliënt.

Heb jij ook een Wajong-uitkering en wil jij graag individuele begeleiding van IkZijnWij? Neem dan contact op met het WMO-loket van de gemeente Kampen.