WTZi erkend

Woonbegeleiding

Begeleiding individueel voor volwassenen

Naast de dagbesteding voor senioren biedt IkZijnWij ook individuele begeleiding voor volwassenen (18+) in Kampen, Zwolle en omgeving. Onze begeleiding richt zich op het vergroten van de mogelijkheden van de cliënt. Wij bevorderen de zelfredzaamheid zodat de cliënt uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk functioneert in deze maatschappij. Hiermee voorkomen we verwaarlozing of bijvoorbeeld een verblijf in een instelling.

Doelgroep individuele begeleiding

Onze cliënten kunnen in het dagelijks leven niet goed functioneren door een handicap of beperking. De matige tot zware beperkingen bestaan bijvoorbeeld uit:
- sociale zelfredzaamheid (niet de regie kunnen voeren over het eigen leven);
- probleemgedrag (agressief, dwangmatig, schulden maken, verslaving);
- psychisch functioneren (concentratie, waarneming).

 

Inhoud individuele begeleiding

IkZijnWij ondersteunt haar cliënten op diverse gebieden. Wij helpen bij het plannen van diverse activiteiten en het structureren van de dag. Wij ondersteunen de cliënt in het regelen van dagelijkse zaken (bijhouden administratie, organiseren huishouden) en het nemen van besluiten. Ook stimuleren wij het aangaan van gesprekken met instanties en het onderhouden van sociale contacten. Wij adviseren cliënten over de omgang met geld en zien erop dat zij goed voor zichzelf zorgen. Tot slot vindt IkZijnWij het belangrijk om de cliënten (weer) naar werk toe te begeleiden zodat zij toekomstperspectief krijgen.

 

Aanmelden?

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met 038 - 737 0250. Wij nemen dan contact met u op om uw hulpvraag te definiëren. Zo kunnen wij bepalen of u in aanmerking komt voor de individuele begeleiding van IkZijnWij.