WTZi erkend

Individuele begeleiding voor senioren

Naast de dagbesteding biedt IkZijnWij ook individuele begeleiding voor senioren (55+) in Kampen, Zwolle en omgeving. Onze begeleiding richt zich op het vergroten van de mogelijkheden van senioren. Wij bevorderen de zelfredzaamheid zodat zij uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk functioneren in deze maatschappij. Hiermee voorkomen we verwaarlozing of bijvoorbeeld een verblijf in een instelling.

Doelgroep individuele begeleiding

Onze cliënten kunnen in het dagelijks leven niet goed functioneren door een handicap of beperking. De matige tot zware beperkingen bestaan bijvoorbeeld uit:
- sociale zelfredzaamheid (niet de regie kunnen voeren over het eigen leven);
- bewegen en verplaatsen (moeite met het zelfstandig voortbewegen);
- geheugen- en oriëntatiestoornissen;
- psychisch functioneren.

Inhoud individuele begeleiding

De inhoud van de individuele begeleiding verschilt per persoon en is afhankelijk van de hulpvraag. IkZijnWij kan bijvoorbeeld senioren:
- helpen in het aanbrengen van een dagstructuur;
- ondersteunen in het regelen van dagelijkse zaken (administratie, organisatie huishouden);
- ondersteunen in het nemen van besluiten;
- ondersteunen bij medische controles;
- nieuwe vaardigheden aanleren;
- leren samenwerken;
- helpen bij het vergroten van hun sociale netwerk;
- creatieve activiteiten en praktische hulpverlening aanbieden.

IkZijnWij werkt oplossingsgericht: wij gaan niet uit van de beperkingen, maar van de eigen kracht van cliënten en mogelijkheden tot herstel naar het gewone leven.

Aanmelden?

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met 038-7370250. Wij nemen dan contact met u op om uw hulpvraag te definiëren. Zo kunnen wij bepalen of u in aanmerking komt voor de individuele begeleiding van IkZijnWij.