WTZi erkend

Onze doelstellingen

Met haar dagbesteding wil IkZijnWij het volgende bereiken:

1. Een cliënt uit het sociaal isolement halen, door het bieden van structuur en het laten aangaan van meer sociale contacten. 

2. Een cliënt stimuleren om zichzelf zo lang mogelijk te redden binnen hun eigen vertrouwde omgeving. 

3. Een cliënt coachen zodat ze zelf (weer) de regie hebben en daardoor plezier in het leven krijgen en zich gelukkig voelen. 

4. Mantelzorgers ontlasten door het bieden van doelgerichte dagbesteding voor hun cliënten.